OBVESTILO VIDEO NADZOR

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2):

1. Upravljalec zbirke osebnih podatkov ter odgovorna oseba za hranjenje posnetkov:

Upravljalec:

AVTOMATI ŠTEFANČIČ D.O.O., Vilharjeva cesta 48, 6250 Ilirska Bistrica, telefonska številka: 080 1559, elektronski naslov: info@avtomatistefancic.si

Odgovorna oseba: E. GODINA, elektronski naslov: edvin@avtomatistefancic.si

Pooblaščena oseba: Š. VIČIČ, elektronski naslov: spela@avtomatistefancic.si

2. Namen obdelave osebnih podatkov ter pravna podlaga

Namen: Videonadzor se izvaja zaradi varnosti ljudi in varovanja premoženja, zagotavljanja varstva pred požarom, zagotavljanja vstopov in izstopov v oz. iz poslovnih prostorov ter preprečite ogrožanja zaposlenih.

Pravna podlaga:

 • Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
 • rok hrambe podatkov: peti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),
 • interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora

 

3. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Podatki se lahko posredujejo, na podlagi izrecne zahteve: pogodbenim obdelovalcem upravljalca ter drugimi uporabnikom z ustrezno pravno podlago.

4. informacije o neobičajnih nadaljnjih obdelavah, kot so: nadaljnje obdelave, prenosi osebnih podatkov v tretjo državo članico ali mednarodno organizacijo, informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

Nadaljnja obdelava osebnih podatkov ne poteka, prav tako ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov:-

 • 12 mesecev

 

6. Informacije o obstoju pravic posameznika:

Posameznik ima, v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov, pravico do:

 • informiranja,
 • do dostopa do podatkov,
 • do popravka,
 • do izbrisa,
 • do omejitve obdelave,
 • do prenosljivosti podatkov
 • do ugovora
 • do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic, prosim, posredujte na elektronskinaslov: info@avtomatistefancic.si. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

7. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si