Oktobra 2018 smo v EU sprejeli predlog direktive o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje.


KAJ BO PREPOVEDANO? RAZBIJMO MITE.
MIT 1

PREPOVEDANA BO UPORABA PLASTIČNIH LONČKOV ZA KAVO IN VODO. NE DRŽI!
Plastični lončki niso prepovedani, saj na trgu še ni prave alternative za njih. Zahteva se le zmanjšanje potrošnje.

MIT 2

PREPOVED UPORABE BO VELJALA ZA VSO PLASTIKO ZA ENKRATNO UPORABO. NE DRŽI!
Prepovedani bodo le plastični izdelki za enkratno uporabo, za katere bodo na voljo cenovno dostopni alternativni proizvodi. V vendingu bo prepoved od 2021 veljala le za žličke za kavo.

MIT 3

PAPIRNATI LONČKI SO ZA OKOLJE BOLJŠI KOT PLASTIČNI. DRŽI POGOJNO!
Papirnati lončki so boljši kot plastični le, če so narejeni iz 100% papirja, če je papir iz trajnostnega vira in če jih je možno reciklirati. Tudi plastični lončki so lahko okolju prijazni, če so narejeni le iz ene vrste plastike, pravilno odloženi po uporabi in vključeni v reciklažni cikel.

EVROPSKA DIREKTIVA

OKTOBRA 2018 JE BIL SPREJET PREDLOG DIREKTIVE EU O ZMANJŠANJU VPLIVOV NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA ENKRATNO UPORABO NA OKOLJE.

CILJ NOVIH PRAVIL:
Preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (zlasti vodno okolje) in zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi prispevati k učinkovitemu delovanju notranjega trga.
Možnosti za ukinitev ali zmanjšanje plastike za enkratno uporabo so različne od proizvoda do proizvoda. Nova pravila uvajajo različne ukrepe: prepoved, zmanjšanje uporabe, cilje ločenega zbiranja, obveznosti za proizvajalce, označevanje in osveščanje potrošnika.
KLJUČNI UKREPI V VENDINGU ZA ZMANJŠANJE VPLIVA PLASTIČNE EMBALAŽE NA OKOLJE

1. PREPOVED UPORABE

My imageZAHTEVA ZA VENDING: prepoved le za plastične žličke (palčke) za mešanje napitkov.

CILJ: prepoved uporabe

KDAJ: leto 2021

KAJ BOMO NAREDILI V AŠ?

Naši dobavitelji žličk se bodo prilagodili in uporabnikom bomo pravočasno ponudili žličke iz drugih materialov (npr. les).

2. ZMANJŠANJE UPORABE

My imageZAHTEVA ZA VENDING: zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za pijačo (npr. lončki za kavo ali za vodo) in plastičnih posod za živila (npr. posode za solato).

CILJ: zmanjšanje uporabe za 25%

KDAJ: leto 2026

KAJ BOMO NAREDILI V AŠ?

Skupaj z dobavitelji bomo iskali rešitve v okolju prijaznejših alternativnih proizvodih (npr. karton, steklo). Proizvajalci lončkov se že prilagajajo in v 2020 že pričakujemo, da bomo lahko ponudili lončke iz 100% kartona.

3. LOČENO ZBIRANJE

My imageZAHTEVA ZA VENDING:ločeno zbiranje plastenk za pijačo.

CILJ: ločeno zbrati 90% plastenk

KDAJ: leto 2025

KAJ BOMO NAREDILI V AŠ?

Skupaj z naročniki in prevzemniki odpadkov bomo poiskali rešitve za učinkovito ločeno zbiranje ter osveščanje končnih uporabnikov o namenu in pomenu le-tega.
My image

BREZ MEŠANJA VEČ ZDRAVJA

Kavo in druge napitke lahko spijemo tudi brez mešanja. Najpogosteje napitek premešamo zaradi sladkorja. Če se odrečemo sladkorju, poskrbimo tudi za svoje zdravje.
My image

UPORABI SVOJ LONČEK

Na avtomatih za kavo ali vodomatih uporabite svoj lonček ali bidon za večkratno uporabo.
My image

VSAK ODPADEK NAJDE SVOJ KOŠ

Vsak odpadek odložite v namenski koš. Tako bo odpadna embalaža našla pot do reciklaže, predvsem pa ne bo končala v morju ali gozdu.

PLASTIKA V KROŽNEM GOSPODARSTVU IN AŠ
AŠ se aktivno vključuje v model krožnega gospodarstva na področju plastične embalaže in tudi ostalih vrst embalaže.

NAŠI CILJI SO PREPROSTI:
1. ZMANJŠATI UPORABO PLASTIČNIH LONČKOV.
2. UPORABNIKOM OMOGOČITI LOČENO ODLAGANJE ODPADNE EMBALAŽE.
3. POSKRBETI, DA SE ODPADKE VKLJUČI V RECIKLAŽNI CIKEL.