Preventivni ukrepi PRI PREPREČEVANJU ŠIRITVE KORONAVIRUSA v podjetju AVTOMATI ŠTEFANČIČ

Spoštovani uporabniki naših prodajnih avtomatov,

želeli bi vas seznaniti z ukrepi, ki jih izvajamo za preprečitev možnosti širitve koronavirusa.

Skrb za čistočo naših prodajnih avtomatov je osnova, kateri sledimo vsakodnevno. Varnost naših uporabnikov je na prvem mestu in temu sledimo tudi pri sprejetih ukrepih za preprečitev možnosti širitve koronavirusa.

Po zagotovilih EFSA (European Food Safety Authority) se koronavirus s hrano ne prenaša.

Zavedati se moramo, da smo za učinkovitost preprečevanja širitve koronavirusa odgovorni vsi, tako ponudniki, kot uporabniki prodajnih avtomatov.

Prosimo vas, da upoštevate naslednje preventivne ukrepe:

  • Pred uporabo prodajnega avtomata si razkužimo roke ali uporabimo rokavico za enkratno uporabo, katere so na voljo pri avtomatu; pred prevzemom napitka/izdelka rokavico zavržemo ter nato prevzamemo napitek/izdelek,
  • pri prodajnem avtomatu se ne zadržujemo v skupini, ampak si izberemo napitek/izdelek ter se umaknemo naslednjemu uporabniku,
  • Med čakanjem na napitek/izdelek ohranjamo minimalno priporočeno razdaljo 1,5m,
  • Če kašljamo ali kihamo, to naredimo tako, da si usta prekrijemo z robcem ali rokavom.

ROKE SI POGOSTO UMIVAJMO in SPOŠTUJMO PREVENTIVNE UKREPE.

Za vprašanja in dodatne informacije smo dosegljivi na tel.št. 031 669 001 ter e-pošti info@avtomatistefancic.si.